Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
I mesi dell’anno
Tháng Giêng
Gennaio
Tháng Hai
Febbraio
Tháng Ba
Marzo
Tháng Tư
Aprile
Tháng Năm
Maggio
Tháng Sáu
Giugno
Tháng Bảy
Luglio
Tháng Tám
Agosto
Tháng Chín
Settembre
Tháng Mười
Ottobre
Tháng Mười một
Novembre
Tháng Mười hai
Dicembre