Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
I giorni della settimana
Thứ Hai
Lunedì
Thứ ba
Martedì
Thứ tư
Mercoledì
Thứ năm
Giovedì
Thứ sáu
Venerdì
Thứ bảy
Sabato
Chủ Nhật
Domenica
Hôm qua
Ieri
Hôm nay
Oggi
Ngày mai
Domani