Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Vicino di casa
Anh bạn
Amico
Cô bạn
Amica
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Da quanto sei sposato?
Bạn đã kết hôn chưa?
Sei sposato?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
È la tua ragazza?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
È il tuo ragazzo?