Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 22 Con người: Con gái và con trai

Từ vựng

Con trai
Bambino
Con gái
Bambina
Phụ nữ
Donna
Đàn ông
Uomo
Bạn trai
Ragazzo
Bạn gái
Ragazza
Chị họ
Cugina
Anh họ
Cugino
Zia
Chú
Zio
Vợ
Moglie
Chồng
Marito