Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 21 Con người: Quan hệ gia đình

Từ vựng

Mẹ kế
Madre acquisita
Bố dượng
Padre acquisito
Chị em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Sorella acquisita
Anh em cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố
Fratello acquisito
Bố chồng
Suocero
Mẹ chồng
Suocera
Anh rể
Cognato
Chị dâu
Cognata
Cô ấy là ai?
Chi è lei?
Đây là mẹ bạn phải không?
È tua madre?
Bố của bạn là ai?
Chi è tuo padre?
Bạn có quan hệ gì không?
Siete parenti?
Bạn bao nhiêu tuổi?
Quanti anni hai?
Em gái của bạn bao nhiêu tuổi?
Quanti anni ha tua sorella?