Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 20 Con người: Các thành viên trong gia đình

Từ vựng

Con người
Gente
Mẹ
Madre
Cha
Padre
Anh trai
Fratello
Chị gái
Sorella
Con trai
Figlio
Con gái
Figlia
Cháu trai
Nipote
Cháu gái
Nipote
Ông nội
Nonno
Bà nội
Nonna