Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 18 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 18. Chỉ Dẫn: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Dietro a
Ở mặt sau của
Davanti a
Ở phía trước của
Accanto a
Bên cạnh
Prima porta a destra
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Al quarto semaforo girare a destra
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Mi capisci?
Bạn có hiểu tôi không?
Nord
Bắc
Ovest
Tây
Sud
Nam
Est
Đông
Alla destra
Bên phải
Alla sinistra
Bên trái
C’è l’ascensore?
Có thang máy không?
Dove sono le scale?
Cầu thang ở đâu?
In quale direzione?
Ở hướng nào?
Seconda porta a sinistra
Cửa thứ hai bên trái
All’angolo girare a sinistra
Rẽ phải ở góc đường