Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 18 Chỉ Dẫn: Ở đâu?

Từ vựng

Ở mặt sau của
Dietro a
Ở phía trước của
Davanti a
Bên cạnh
Accanto a
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Prima porta a destra
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Al quarto semaforo girare a destra
Bạn có hiểu tôi không?
Mi capisci?
Bắc
Nord
Tây
Ovest
Nam
Sud
Đông
Est
Bên phải
Alla destra
Bên trái
Alla sinistra
Có thang máy không?
C’è l’ascensore?
Cầu thang ở đâu?
Dove sono le scale?
Ở hướng nào?
In quale direzione?
Cửa thứ hai bên trái
Seconda porta a sinistra
Rẽ phải ở góc đường
All’angolo girare a sinistra