Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 17 Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

Từ vựng

Ngay phía trước
Sempre dritto
Ở phía sau
Dietro
Tới phía trước
Davanti
Bên trong
Dentro
Bên ngoài
Fuori
Đây
Qui
Đó, kia
Dọc theo bức tường
Lungo il muro
Gần
Vicino
Quanh góc
Dietro l’angolo
Xa
Lontano
Tại bàn
Alla scrivania
Trong hàng
Nella linea
Tầng dưới
Al piano inferiore
Tầng trên
Al piano superiore
Dưới sảnh
In fondo al corridoio