Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 16 Chỉ Dẫn: Hãy đến đây

Từ vựng

Xin chờ một lát
Un momento
Đợi ở đây
Aspetta qui
Theo tôi
Seguimi
Cô ấy sẽ giúp bạn
Ti aiuterà lei
Mời vào
Entra
Ngồi xuống
Siediti
Đến đây
Vieni qui
Chỉ cho tôi
Mostrami