Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 8 Bắt đầu: Ví dụ

Từ vựng

Của
Di
Đối với,
Per
Trong số
Del
Nếu
Se
Kể từ khi
Da
Mặc dù
Sebbene
Của chúng tôi
Nostro
Giữa
Fra
Có thể
Forse
Trên
Su
Ví dụ
Per esempio