Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 5 Bắt đầu: Đại từ

Từ vựng

Tôi
Io
Bạn
Tu
Ông ấy
Lui
Bà ấy
Lei
Chúng tôi
Noi
Các bạn
Voi
Họ
Loro
Của tôi
Mio
Của bạn
Tuo
Của ông ấy
Suo
Của bà ấy
Sua
Điều này
Questo
Điều đó
Quello
Những này
Questi
Những đó
Quelli