Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 4 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 4. Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Per favore
Vui lòng
Grazie
Cảm ơn bạn
Prego
Không có gì
Salute
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Buon compleanno
Chúc mừng sinh nhật
Congratulazioni
Chúc mừng
Buona fortuna
Chúc may mắn
Come ti chiami?
Tên của bạn là gì?
Mi chiamo Maria
Tên tôi là Maria
Scusa, non ho sentito il tuo nome
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Piacere di conoscerti
Rất hân hạnh được gặp bạn
Di dove sei?
Bạn từ đâu tới?
Sono di New York
Tôi đến từ New York