Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 4 Bắt đầu: Xin vui lòng và cảm ơn bạn

Từ vựng

Vui lòng
Per favore
Cảm ơn bạn
Grazie
Không có gì
Prego
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Salute
Chúc mừng sinh nhật
Buon compleanno
Chúc mừng
Congratulazioni
Chúc may mắn
Buona fortuna
Tên của bạn là gì?
Come ti chiami?
Tên tôi là Maria
Mi chiamo Maria
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Scusa, non ho sentito il tuo nome
Rất hân hạnh được gặp bạn
Piacere di conoscerti
Bạn từ đâu tới?
Di dove sei?
Tôi đến từ New York
Sono di New York