Tiếng Việt Tiếng Ý Bài học 1 Bài học về từ vựng

Tiếng Ý :: Bài học 1. Bắt đầu: Xin chào

loading

Từ vựng :: Tiếng Ý Tiếng Việt

Ciao
Xin chào
Buon giorno
Chào buổi sáng
Buon pomeriggio
Xin chào buổi chiều
Buona sera
Xin chào buổi tối
Buona notte
Chúc ngủ ngon
Come stai?
Bạn có khỏe không?
Bene, grazie
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
E tu?
Còn bạn?
Benvenuto
Chào mừng
È una bella giornata
Đó là một ngày đẹp trời
Buona giornata
Chúc một ngày tốt đẹp
Arrivederci
Tạm biệt
A dopo
Hẹn gặp lại bạn sau
A domani
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
Scusa
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Serve aiuto?
Tôi có thể giúp gì bạn?