Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Ý :: Bài học 1 Bắt đầu: Xin chào

Từ vựng

Xin chào
Ciao
Chào buổi sáng
Buon giorno
Xin chào buổi chiều
Buon pomeriggio
Xin chào buổi tối
Buona sera
Chúc ngủ ngon
Buona notte
Bạn có khỏe không?
Come stai?
Tôi khỏe, cảm ơn bạn
Bene, grazie
Còn bạn?
E tu?
Chào mừng
Benvenuto
Đó là một ngày đẹp trời
È una bella giornata
Chúc một ngày tốt đẹp
Buona giornata
Tạm biệt
Arrivederci
Hẹn gặp lại bạn sau
A dopo
Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai
A domani
Xin lỗi (khi va vào ai đó)
Scusa
Tôi có thể giúp gì bạn?
Serve aiuto?