Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 108 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Quebra automática de linha
Ngắt dòng tự động
Ciberespaço (o)
Không gian ảo
Endereço de e-mail
Địa chỉ email
Catálogo de endereços
Sổ địa chỉ
Destinatário (o)
Người nhận
Spam
Thư rác
Responder a todos
Trả lời tất cả
Arquivos anexos (os)
Tệp đính kèm
Anexar
Đính kèm
Títulos de mensagem (os)
Đầu đề tin nhắn
Assunto (o)
Tiêu đề