Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 105 Việc làm: thuật ngữ điều hướng

Từ vựng

Quay lại
Voltar
Tiếp theo
Avançar
Lưu
Salvar
Lướt
Surfar
Tải về
Fazer download
Thực hiện
Executar
Nhấp vào
Clicar
Kéo
Arrastar
Thả
Soltar
Đã cập nhật
Atualizado
Cập nhật
Atualizar
Trình đơn thả xuống
Menu suspenso
Dừng lại
Parar