Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 105 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Voltar
Quay lại
Avançar
Tiếp theo
Salvar
Lưu
Surfar
Lướt
Fazer download
Tải về
Executar
Thực hiện
Clicar
Nhấp vào
Arrastar
Kéo
Soltar
Thả
Atualizado
Đã cập nhật
Atualizar
Cập nhật
Menu suspenso
Trình đơn thả xuống
Parar
Dừng lại