Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 104 Việc làm: Lướt internet

Từ vựng

Trang chủ
Página inicial (a)
Tải lên
Fazer upload
Chọn
Escolher
Thư mục
Pasta (a)
Thanh công cụ
Barra de ferramentas (a)
Quay trở lại
Voltar
Dấu trang
Indicador (o)
Tại (@)
Arroba (a)
Dấu gạch chéo (/)
Barra (a)
Dấu hai chấm (:)
Dois-pontos (os)