Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 104 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 104. Việc làm: Lướt internet

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Página inicial (a)
Trang chủ
Fazer upload
Tải lên
Escolher
Chọn
Pasta (a)
Thư mục
Barra de ferramentas (a)
Thanh công cụ
Voltar
Quay trở lại
Indicador (o)
Dấu trang
Arroba (a)
Tại (@)
Barra (a)
Dấu gạch chéo (/)
Dois-pontos (os)
Dấu hai chấm (:)

Hơn Tiếng Bồ Đào Nha

Bài học 105. Việc làm: thuật ngữ điều hướng Bài học 106. Việc làm: Nhập dữ liệu Bài học 107. Máy tính: Phụ kiện Bài học 108. Máy tính: thuật ngữ về thư điện tử Bài học 109. Máy tính: Từ chuyên ngành