Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 100 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 100. Văn phòng: Nội thất

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Mesa (a)
Bàn
Cesto de lixo (o)
Giỏ giấy loại
Cadeira (a)
Ghế
Alto-falante (o)
Loa
Bandeira (a)
Cờ
Esta é a mesa dele?
Đây là bàn làm việc của anh ấy phải không?
Mensagem (a)
Tin nhắn
Lâmpada (a)
Đèn
Luz (a)
Ánh sáng