Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 99 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 99. Văn phòng: Bàn làm việc

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Estou procurando um grampeador
Tôi đang tìm một cái dập ghim
Tachinha (a)
Đinh ghim
Lápis (o)
Bút chì
Livro (o)
Sách
Papel (o)
Giấy
Caderno (o)
Sổ tay
Slides (os)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Calendário (o)
Lịch
Fita (a)
Cuộn băng keo
Eu preciso encontrar um mapa
Tôi cần tìm bản đồ