Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 99 Văn phòng: Bàn làm việc

Từ vựng

Tôi đang tìm một cái dập ghim
Estou procurando um grampeador
Đinh ghim
Tachinha (a)
Bút chì
Lápis (o)
Sách
Livro (o)
Giấy
Papel (o)
Sổ tay
Caderno (o)
Slide (Trang tài liệu thuyết trình)
Slides (os)
Lịch
Calendário (o)
Cuộn băng keo
Fita (a)
Tôi cần tìm bản đồ
Eu preciso encontrar um mapa