Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 98 Văn phòng: Thiết bị

Từ vựng

Cái kéo ở đâu?
Onde está a tesoura?
Cái gọt bút chì
Apontador (o)
Ghim giấy
Clipe (o)
Tôi cần một cây bút
Eu preciso de uma caneta
Sổ tay
Bloco de anotação
Thước kẻ
Régua (a)
Phong bì
Envelope (o)
Tem
Selo (o)
Keo dán
Cola (a)
Cục tẩy
Borracha (a)