Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 96 Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

Từ vựng

Uống 2 viên mỗi ngày.
Tome dois comprimidos por dia
Bạn là y tá phải không?
Você é a enfermeira?
Nó có nghiêm trọng không?
É sério?
Tôi không biết tôi bị làm sao
Eu não sei o que eu tenho
Tôi bị mất kính
Eu perdi meus óculos
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Você pode conseguir outros agora?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Eu vou precisar de uma receita?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Tem alguma farmácia por perto?
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Obrigado pela ajuda
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Quanto eu devo?