Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 96 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 96. Bác sĩ: Nhờ giúp đỡ

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Tome dois comprimidos por dia
Uống 2 viên mỗi ngày.
Você é a enfermeira?
Bạn là y tá phải không?
É sério?
Nó có nghiêm trọng không?
Eu não sei o que eu tenho
Tôi không biết tôi bị làm sao
Eu perdi meus óculos
Tôi bị mất kính
Você pode conseguir outros agora?
Bạn có thể thay chúng ngay được không?
Eu vou precisar de uma receita?
Tôi có cần toa thuốc của bác sĩ không?
Tem alguma farmácia por perto?
Có hiệu thuốc nào gần đây không?
Eu preciso de alguma coisa para resfriado
Tôi cần một ít thuốc cảm lạnh
Obrigado pela ajuda
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn
Quanto eu devo?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?