Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 92 Nghỉ: Ở nông thôn

Từ vựng

Ở nông thôn
No campo
Cánh đồng
Campo (o)
Trang trại
Fazenda (a)
Nông dân
Fazendeiro (o)
Máy kéo
Trator (o)
Bầu trời thật đẹp
O céu está lindo
Có rất nhiều sao
Está cheio de estrelas
Trăng tròn
A lua está cheia
Tôi yêu mặt trời
Eu adoro o sol