Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 92 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 92. Nghỉ: Ở nông thôn

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

No campo
Ở nông thôn
Campo (o)
Cánh đồng
Fazenda (a)
Trang trại
Fazendeiro (o)
Nông dân
Trator (o)
Máy kéo
O céu está lindo
Bầu trời thật đẹp
Está cheio de estrelas
Có rất nhiều sao
A lua está cheia
Trăng tròn
Eu adoro o sol
Tôi yêu mặt trời