Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 91 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 91. Kỳ nghỉ: Côn trùng

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Eu não gosto de insetos
Tôi không thích côn trùng
Abelha (a)
Ong
Tem sempre tantas moscas?
Luôn có nhiều ruồi vậy à?
Que tipo de aranha?
Loại nhện nào?
Minhoca (a)
Sâu
Borboleta (a)
Bướm
Joaninha (a)
Bọ rùa
Formiga (a)
Kiến
Lagarta (a)
Sâu bướm
Baratas são sujas
Gián là loài bẩn
Isto é repelente para insetos
Đây là thuốc chống côn trùng