Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 90 Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Tem muitos sapos aqui
Vịt
Pato (o)
Đó là những con dê phải không?
São cabras?
Vẹt có thể nói chuyện không?
O papagaio sabe falar?
Rùa nước
Tartaruga (a)
Khỉ
Macaco (o)
Rắn có độc không?
A cobra é venenosa?
Thằn lằn
Lagarto (o)
Chuột
Rato (o)
Cá sấu
Crocodilo (o)