Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 90 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 90. Kỳ nghỉ: Động vật hoang dã

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Tem muitos sapos aqui
Có rất nhiều ếch ở đây
São cabras?
Đó là những con dê phải không?
Pato (o)
Vịt
O papagaio sabe falar?
Vẹt có thể nói chuyện không?
Tartaruga (a)
Rùa nước
Macaco (o)
Khỉ
A cobra é venenosa?
Rắn có độc không?
Lagarto (o)
Thằn lằn
Rato (o)
Chuột
Crocodilo (o)
Cá sấu