Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 88 Kì nghỉ: Các hoạt động cơ bản

Từ vựng

Tôi thích chơi cờ
Eu gosto de jogar damas
Tôi muốn chơi bài
Eu quero jogar cartas
Tôi không thích chơi cờ
Eu não gosto de jogar xadrez
Tôi không cần đến nhà hàng
Eu não preciso ir ao restaurante
Tôi thích thả diều
Eu gosto de empinar pipas
Tôi không thích leo núi
Eu não gosto de escalar montanhas
Tôi thích đi xe đạp
Eu gosto de andar de bicicleta
Tôi không muốn chơi trò chơi trên video
Eu não quero ir jogar vídeo games
Tôi thích khiêu vũ
Eu gosto de dançar
Tôi thích chơi
Eu gosto de jogar
Tôi cần trở về nhà
Eu preciso voltar para casa
Tôi cần đi ngủ
Eu preciso ir dormir
Tôi thích viết thơ
Eu gosto de escrever poemas