Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 87 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 87. Ki nghỉ: Tôi cần

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Eu vou dar uma volta
Tôi sẽ đi bộ
Eu não preciso assistir televisão
Tôi không cần xem tivi
Eu não preciso assistir o filme
Tôi không cần xem phim
Eu preciso usar o computador
Tôi cần sử dụng máy tính
Eu preciso atravessar a rua
Tôi cần sang đường
Eu preciso gastar dinheiro
Tôi cần tiêu tiền
Eu preciso enviar isto pelo correio
Tôi cần gửi qua đường bưu điện
Eu preciso ficar na fila
Tôi cần đứng xếp hàng
Eu não preciso depositar dinheiro no banco
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng