Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 86 Kì nghỉ: Những điều tôi muốn làm

Từ vựng

Tôi thích chụp ảnh
Eu gosto de tirar fotos
Tôi thích chơi guitar
Eu gosto de tocar violão
Tôi không thích đan
Eu não gosto de tricotar
Tôi không thích vẽ
Eu não gosto de pintar
Tôi thích đọc
Eu gosto de ler
Tôi không muốn làm máy bay mô hình
Eu não gosto de fazer aeromodelos
Tôi thích nghe nhạc
Eu gosto de ouvir música
Tôi thích sưu tập tem
Eu gosto de colecionar selos
Tôi không thích hát
Eu não gosto de cantar
Tôi thích vẽ
Eu gosto de desenhar