Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 85 Bãi biển: Tôi muốn tắm nắng

Từ vựng

Tôi muốn chơi lướt ván nước
Eu quero praticar esqui aquático
Tôi muốn tắm nắng
Eu quero tomar sol
Tôi không muốn đi câu cá
Eu não quero ir pescar
Tôi không muốn đi bơi
Eu não quero ir nadar
Tôi muốn đi đến công viên
Eu quero ir ao parque
Tôi muốn đi đến hồ
Eu quero ir ao lago
Tôi không muốn đi cắm trại
Eu não quero ir acampar
Tôi muốn đi thuyền buồm
Eu não quero ir velejar
Tôi muốn đi chèo thuyền
Eu quero ir andar de barco
Tôi muốn trượt tuyết
Eu quero esquiar
Tôi muốn đi du lịch
Eu quero viajar