Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 84 Bãi biển: Cẩn thận sóng dội

Từ vựng

Bãi biển có nhiều cát không?
A praia tem bastante areia?
Có nhân viên cứu hộ không?
Tem salva-vidas?
Trong mấy giờ?
Durante que horas?
Có an toàn cho trẻ em không?
É seguro para crianças?
Có an toàn để bơi ở đây không?
É seguro nadar aqui?
Chúng tôi có thể bơi ở đây không?
Nós podemos nadar aqui?
Nước có lạnh không?
A água está fria?
Chúng tôi có thể lặn ở đây mà không gặp nguy hiểm không?
Nós podemos mergulhar aqui sem perigo?
Có sóng dội nguy hiểm không?
Há uma corrente perigosa?
Mấy giờ thì thủy triều lên?
Que horas a maré é alta?
Mấy giờ thì thủy triều xuống?
Que horas a maré é baixa?
Có dòng nước mạnh nào không?
A correnteza é forte?
Làm thế nào để tôi tới được đảo?
Como eu chego à ilha?
Có thuyền để đưa chúng tôi ra đó không?
Algum barco pode nos levar até lá?