Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 77 Thực phẩm: Hải sản

Từ vựng

Peixe (o)
Động vật có vỏ
Marisco (o)
Cá vược
Robalo (o)
Cá hồi
Salmão (o)
Tôm hùm
Lagosta (a)
Cua
Caranguejo (o)
Con trai
Mexilhão (o)
Con hàu
Ostra (a)
Cá tuyết
Bacalhau (o)
Con trai
Mexilhão (o)
Tôm
Camarão (o)
Cá ngừ
Atum (o)
Cá hồi
Truta (a)
Cá bơn
Linguado (o)
Cá mập
Tubarão (o)