Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 68 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 68. Nhà hàng: Thanh toán

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Comer
Ăn
Beber
Uống
Eu posso falar com o gerente?
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
O que é isto?
Đây là cái gì?
Conta (a)
Hóa đơn
Gorjeta (a)
Tiền boa
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
A conta, por favor
Vui lòng cho xin hóa đơn
Você tem outro cartão de crédito?
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Eu preciso de um recibo
Tôi cần một tờ biên lai
Onde é o banheiro?
Nhà tắm ở đâu?
Saída (a)
Lối ra
Entrada (a)
Lối vào
Obrigado pelo bom atendimento
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt