Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 68 Nhà hàng: Thanh toán

Từ vựng

Ăn
Comer
Uống
Beber
Tôi có thể nói chuyện với người quản lý không?
Eu posso falar com o gerente?
Đây là cái gì?
O que é isto?
Hóa đơn
Conta (a)
Tiền boa
Gorjeta (a)
Tôi có thể trả bằng thẻ tín dụng không?
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
Quanto eu devo?
Vui lòng cho xin hóa đơn
A conta, por favor
Ông có thẻ tín dụng khác không?
Você tem outro cartão de crédito?
Tôi cần một tờ biên lai
Eu preciso de um recibo
Nhà tắm ở đâu?
Onde é o banheiro?
Lối ra
Saída (a)
Lối vào
Entrada (a)
Cảm ơn bạn vì đã phục vụ tốt
Obrigado pelo bom atendimento