Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 64 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 64. Nhà hàng: Gọi món ăn

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

A carne está crua
Thịt vẫn sống
Eu gosto mal passado
Tôi thích nó chín tái
Eu gosto médio
Tôi thích nó chín vừa
Bem passado
Chín kỹ
Eu gostaria de experimentar um prato regional
Tôi muốn thử một món ăn địa phương
Eu tenho alergia a alguns alimentos
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
Quais são os ingredientes?
Thành phần của nó gồm những gì?
Que tipos de carne vocês têm?
Bạn có loại thịt nào?