Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 62 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 62. Nhà hàng: Tìm một nhà hàng

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Onde tem um bom restaurante?
Ở đâu có một nhà hàng tốt?
Precisamos de uma mesa para quatro pessoas
Chúng tôi cần một bàn cho bốn người
Eu gostaria de reservar uma mesa para duas pessoas
Tôi muốn đặt bàn cho hai người
Garçom (o)
Bồi bàn (nam)
Garçonete (a)
Bồi bàn (nữ)
Eu posso ver o cardápio?
Tôi có thể xem thực đơn không?
O que você recomenda?
Bạn giới thiệu món nào?
O que está incluído?
Món này gồm những gì?
Vem com salada?
Nó có kèm salad không?
Qual é a sopa do dia?
Món súp của ngày là gì?
Quais são os especiais de hoje?
Món đặc biệt của ngày hôm nay là gì?
O que você gostaria de comer?
Ông muốn ăn gì?
A sobremesa do dia
Món tráng miệng trong ngày là gì?