Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 57 Mua sắm: Hãy cho tôi xem

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
Eu vou fazer compras
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Onde fica a maior área comercial?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Eu quero ir ao shopping center
Bạn có thể giúp tôi không?
Você pode me ajudar?
Tôi chỉ xem thôi
Estou só dando uma olhada
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Você pode me mostrar umas camisas?
Phòng thay đồ ở đâu?
Onde fica o trocador?
Tôi có thể mặc thử không?
Eu posso experimentar?
Màu sắc không phù hợp với tôi
A cor não me cai bem
Bạn có chiếc này màu khác không?
Você tem em outra cor?
Tôi thích nó
Eu gostei
Tôi không thích nó
Eu não gostei