Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 57 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 57. Mua sắm: Hãy cho tôi xem

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Eu vou fazer compras
Tôi đang đi mua sắm
Onde fica a maior área comercial?
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Eu quero ir ao shopping center
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Você pode me ajudar?
Bạn có thể giúp tôi không?
Estou só dando uma olhada
Tôi chỉ xem thôi
Você pode me mostrar umas camisas?
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Onde fica o trocador?
Phòng thay đồ ở đâu?
Eu posso experimentar?
Tôi có thể mặc thử không?
A cor não me cai bem
Màu sắc không phù hợp với tôi
Você tem em outra cor?
Bạn có chiếc này màu khác không?
Eu gostei
Tôi thích nó
Eu não gostei
Tôi không thích nó