Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 53 Quanh thành phố: Trên đường phố

Từ vựng

Đường phố
Rua (a)
Tín hiệu giao thông
Placa de trânsito (a)
Đèn giao thông
Semáforo (o)
Khách bộ hành
Pedestre (o)
Đại lộ
Avenida (a)
Vỉa hè
Calçada (a)
Phòng vệ sinh
Banheiro (o)
Phòng tắm
Banheiro (o)