Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 52 Quanh thành phố: Ở đâu?

Từ vựng

Bến xe buýt ở đâu
Onde é o ponto de ônibus?
Bến tiếp theo là gì?
Qual é a próxima parada?
Đây có phải là bến của tôi không?
Esta é a minha parada?
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Com licença, eu preciso descer aqui
Bảo tàng ở đâu?
Onde é o museu?
Điện thoại công cộng
Telefone público (o)
Có danh bạ điện thoại không?
Tem alguma lista telefônica?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Você vende revistas em inglês?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Que horas começa o filme?
Làm ơn cho tôi bốn vé
Eu quero quatro entradas, por favor
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
O filme é em inglês?
Bắp rang
Pipoca (a)
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?
Onde tem uma farmácia?