Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 52 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 52. Quanh thành phố: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Onde é o ponto de ônibus?
Bến xe buýt ở đâu
Qual é a próxima parada?
Bến tiếp theo là gì?
Esta é a minha parada?
Đây có phải là bến của tôi không?
Com licença, eu preciso descer aqui
Xin lỗi, tôi cần xuống ở đây
Onde é o museu?
Bảo tàng ở đâu?
Telefone público (o)
Điện thoại công cộng
Tem alguma lista telefônica?
Có danh bạ điện thoại không?
Você vende revistas em inglês?
Bạn có bán tạp chí bằng tiếng Anh?
Que horas começa o filme?
Mấy giờ phim bắt đầu?
Eu quero quatro entradas, por favor
Làm ơn cho tôi bốn vé
O filme é em inglês?
Bộ phim bằng tiếng Anh phải không?
Pipoca (a)
Bắp rang
Onde tem uma farmácia?
Tôi có thể tìm một hiệu thuốc ở đâu?