Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 50 Khách sạn: Cách diễn đạt trong trường hợp khẩn cấp

Từ vựng

Nhìn
Olhe
Nghe
Ouça
Cẩn thận
Cuidado
Cháy
Incêndio (o)
Ra khỏi đây
Saia daqui
Trợ giúp
Socorro
Cứu tôi với
Me ajude
Nhanh lên
Rápido
Dừng lại
Pare
Cảnh sát
Polícia (a)
Đó là một trường hợp khẩn cấp
É uma emergência