Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 45 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 45. Du lịch: Tới điểm đến của bạn

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Bem-vindo
Chào mừng
Aqui está meu passaporte
Hộ chiếu của tôi đây
Você tem alguma coisa a declarar?
Ông có cần khai báo gì không?
Sim, eu tenho alguma coisa a declarar
Có tôi có vài thứ cần khai báo
Não, eu não tenho nada a declarar
Không, tôi không có gì cần khai báo
Estou aqui a negócios
Tôi tới đây công tác
Estou aqui de férias
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Eu vou ficar aqui por uma semana
Tôi sẽ ở đây một tuần
Eu vou ficar no hotel Marriott
Tôi đang ở tại khách sạn Marriott
Onde eu posso retirar minha bagagem?
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
Onde fica a alfândega?
Hải quan ở đâu?
Você pode me ajudar com as minhas malas, por favor?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
Posso ver sua etiqueta de retirada de bagagem?
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?