Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 42 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 42. Du lịch: Khởi hành và đến

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Embarque (o)
Xuất phát
Decolagem (a)
Cất cánh
Aterrissagem (a)
Hạ cánh
Pista (a)
Đường băng
Chegada (a)
Đến
Terminal (o)
Nhà ga
Seção para não fumantes
Khu vực không hút thuốc
Alfândega
Bộ phận hải quan
Duty free
Miễn thuế
Segurança (o)
Nhân viên an nình
Detector de metais
Máy dò kim loại
Máquina de raio-x
Máy chiếu X-quang
Formulário de identificação
Mẫu khai nhận dạng