Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 42 Du lịch: Khởi hành và đến

Từ vựng

Xuất phát
Embarque (o)
Cất cánh
Decolagem (a)
Hạ cánh
Aterrissagem (a)
Đường băng
Pista (a)
Đến
Chegada (a)
Nhà ga
Terminal (o)
Khu vực không hút thuốc
Seção para não fumantes
Bộ phận hải quan
Alfândega
Miễn thuế
Duty free
Nhân viên an nình
Segurança (o)
Máy dò kim loại
Detector de metais
Máy chiếu X-quang
Máquina de raio-x
Mẫu khai nhận dạng
Formulário de identificação