Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 40 Du lịch: Sân bay

Từ vựng

Sân bay
Aeroporto (o)
Máy bay
Avião (o)
Chuyến bay
Voo (o)
Vé
Passagem (a)
Phi công
Piloto (o)
Tiếp viên
Comissário de voo
Số chuyến bay
Número do voo
Cửa lên máy bay
Portão de embarque
Phiếu lên máy bay
Cartão de embarque
Hộ chiếu
Passaporte (o)
Hành lý xách tay
Bagagem de mão
Va li
Mala (a)
Hành lý
Bagagem (a)