Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 40 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 40. Du lịch: Sân bay

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Aeroporto (o)
Sân bay
Avião (o)
Máy bay
Voo (o)
Chuyến bay
Passagem (a)
Vé
Piloto (o)
Phi công
Comissário de voo
Tiếp viên
Número do voo
Số chuyến bay
Portão de embarque
Cửa lên máy bay
Cartão de embarque
Phiếu lên máy bay
Passaporte (o)
Hộ chiếu
Bagagem de mão
Hành lý xách tay
Mala (a)
Va li
Bagagem (a)
Hành lý