Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 39 Cơ thể: Phần dưới cơ thể

Từ vựng

Hông
Quadril (o)
Đùi
Coxa (a)
Mông
Nádegas (as)
Bàn chân
Pé (o)
Chân
Perna (a)
Đầu gối
Joelho (o)
Mắt cá chân
Tornozelo (o)
Bắp chân
Panturrilha (a)
Gót chân
Calcanhar (o)
Ngón chân
Dedos dos pés (os)