Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 37 Cơ thể: Mặt

Từ vựng

Miệng
Boca (a)
Răng
Dentes (os)
Lưỡi
Língua (a)
Môi
Lábios (os)
Hàm
Mandíbula (a)
Cằm
Queixo (o)
Cổ
Pescoço (o)
Họng
Garganta (a)