Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 34 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 34. Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

loading