Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 34 Đối lập: Nhiều hơn/ít hơn

Từ vựng

Nhiều hơn
Mais
Ít hơn
Menos
Đúng
Correto
Sai
Incorreto
Hạnh phúc
Feliz
Buồn
Triste
Sạch
Limpo
Bẩn
Sujo
Còn sống
Vivo
Chết
Morto
Muộn
Tarde
Sớm
Cedo