Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 32 Đối lập: Lạnh/nóng

Từ vựng

Lạnh
Frio
Nóng
Quente
Sáng
Claro
Tối
Escuro
Xấu
Ruim
Tốt
Bom
Một mình
Sozinho
Cùng nhau
Juntos
Ướt
Molhado
Khô
Seco
Với
Com
Không có
Sem