Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 32 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 32. Đối lập: Lạnh/nóng

loading