Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 31 Đối lập: Dễ/khó

Từ vựng

Dễ
Fácil
Khó
Difícil
Như nhau
Mesmo
Khác nhau
Diferente
Kéo
Puxar
Đẩy
Empurrar
Ít
Poucos
Nhiều
Muitos
Dài
Longo
Ngắn
Curto
Không có cái nào
Nada
Một cái gì đó
Algo