Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 26 Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

Từ vựng

2011
Dois mil e onze
2012
Dois mil e doze
2013
Dois mil e treze
2014
Dois mil e catorze
2015
Dois mil e quinze
2016
Dois mil e dezesseis
2017
Dois mil e dezessete
2018
Dois mil e dezoito
2019
Dois mil e dezenove
Hôm nay là ngày gì?
Que dia é hoje?
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Hoje é dia vinte e um de novembro de dois mil e treze
Tuần trước
Semana passada
Tháng trước
Mês passado
Tuần tới
Semana que vem
Tháng tới
Mês que vem
Năm tới
Ano que vem
Đêm nay
Hoje à noite
Đêm qua
Ontem à noite
Sáng ngày mai
Amanhã de manhã
Ngày hôm kia
Anteontem
Ngày kia
Depois de amanhã
Cuối tuần
Final de semana