Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 26 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 26. Thời gian: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Dois mil e onze
2011
Dois mil e doze
2012
Dois mil e treze
2013
Dois mil e catorze
2014
Dois mil e quinze
2015
Dois mil e dezesseis
2016
Dois mil e dezessete
2017
Dois mil e dezoito
2018
Dois mil e dezenove
2019
Que dia é hoje?
Hôm nay là ngày gì?
Hoje é dia vinte e um de novembro de dois mil e treze
Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2013
Semana passada
Tuần trước
Mês passado
Tháng trước
Semana que vem
Tuần tới
Mês que vem
Tháng tới
Ano que vem
Năm tới
Hoje à noite
Đêm nay
Ontem à noite
Đêm qua
Amanhã de manhã
Sáng ngày mai
Anteontem
Ngày hôm kia
Depois de amanhã
Ngày kia
Final de semana
Cuối tuần