Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 25 Thời gian: các tháng trong năm

Từ vựng

Các tháng trong năm
Os meses do ano
Tháng Giêng
Janeiro
Tháng Hai
Fevereiro
Tháng Ba
Março
Tháng Tư
Abril
Tháng Năm
Maio
Tháng Sáu
Junho
Tháng Bảy
Julho
Tháng Tám
Agosto
Tháng Chín
Setembro
Tháng Mười
Outubro
Tháng Mười một
Novembro
Tháng Mười hai
Dezembro