Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 24 Thời gian: các ngày trong tuần

Từ vựng

Các ngày trong tuần
Os dias da semana
Thứ Hai
Segunda-feira
Thứ ba
Terça-feira
Thứ tư
Quarta-feira
Thứ năm
Quinta-feira
Thứ sáu
Sexta-feira
Thứ bảy
Sábado
Chủ Nhật
Domingo
Hôm qua
Ontem
Hôm nay
Hoje
Ngày mai
Amanhã