Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 23 Con người: Bạn bè

Từ vựng

Hàng xóm
Vizinho (o)
Anh bạn
Amigo (o)
Cô bạn
Amiga (a)
Bạn đã kết hôn bao lâu rồi?
Há quanto tempo você é casado?
Bạn đã kết hôn chưa?
Você é casado?
Cô ấy là bạn gái của anh phải không?
Ela é sua namorada?
Anh ấy là bạn trai của cô phải không?
Ele é seu namorado?