Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 18 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 18. Chỉ Dẫn: Ở đâu?

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Atrás de
Ở mặt sau của
Na frente de
Ở phía trước của
Ao lado de
Bên cạnh
Primeira porta à direita
Cánh cửa đầu tiên bên phải
Vire à direita no quarto semáforo
Rẽ phải ở đèn thứ tư
Você está me entendendo?
Bạn có hiểu tôi không?
Norte
Bắc
Oeste
Tây
Sul
Nam
Leste
Đông
À direita
Bên phải
À esquerda
Bên trái
Tem elevador?
Có thang máy không?
Onde fica a escada?
Cầu thang ở đâu?
Em que direção?
Ở hướng nào?
A segunda porta à esquerda
Cửa thứ hai bên trái
Vire à esquerda na esquina
Rẽ phải ở góc đường