Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha Bài học 17 Bài học về từ vựng

Tiếng Bồ Đào Nha :: Bài học 17. Chỉ Dẫn: Xuống dưới sảnh

loading

Từ vựng :: Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Việt

Logo em frente
Ngay phía trước
No fundo
Ở phía sau
Na frente
Tới phía trước
Dentro
Bên trong
Fora
Bên ngoài
Aqui
Đây
Đó, kia
Perto
Gần
Longe
Xa
Ao longo do muro
Dọc theo bức tường
Virando a esquina
Quanh góc
Na mesa
Tại bàn
Na linha
Trong hàng
Andar de baixo
Tầng dưới
Andar de cima
Tầng trên
Seguindo pelo corredor
Dưới sảnh